הסדר אורכות להגשת דיווחים לשנת 2023 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2025

לקוחות יקרים,

אנו שמחים לעדכן כי פורסם הסדר האורכות להגשת הדיווחים לשנת 2023 לעמותות וחברות לתועלת הציבור, על ידי יחידת רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור ברשות התאגידים. ההסדר יוחל בדומה לשנים קודמות, המועד האחרון להגשה הינו 31 באוקטובר 2024

מועדי ההגשה לגבי עמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין הינם כדלקמן:

• עד ליום 30.6.2024 - 20% מהדוחות.
 
• עד ליום 31.7.2024 - 25% מהדוחות (45% במצטבר).
 
• עד ליום 1.9.2024 - 25% מהדוחות (70% במצטבר). 
 
• עד ליום 31.10.2024- 30% מהדוחות (100% במצטבר).

להודעת רשות התאגידים - לחצו כאן

בברכה,
KPMG סומך חייקין

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il