התפתחויות ברגולציה פיננסית 2023 | רבעון 4

אנו שמחים להציג לכם פרסום בנושא התפתחויות ברגולציה הפיננסית בישראל.
הפרסום מרכז עדכונים ברגולציה הפיננסית בישראל שחלו במהלך החודשים אוקטובר - דצמבר 2022, ואשר עשויים להשפיע על תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים. 

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il