התפתחויות ברגולציה פיננסית 2024 | רבעון 1

אנו שמחים להציג לכם פרסום בנושא התפתחויות ברגולציה הפיננסית בישראל. 
הפרסום מרכז עדכונים ברגולציה הפיננסית בישראל שחלו במהלך החודשים ינואר - מרץ 2024, ואשר עשויים להשפיע על תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים. 

 עדכונים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל";
 חדשנות והגברת התחרות בסקטור הפיננסי בישראל;
 ניהול סיכונים וממשל תאגידי;
 תשלומים ובנקאות פתוחה;
 הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;
 איסור הלבנת הון ומימון טרור;
 הוראות הדיווח לרשויות רגולטוריות ומועדי היישום.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il