ה-SEC פרסם את דרישות הגילוי בנושאי אקלים

לקוחות יקרים,

ב-6 במרץ 2024, ה-Securities and Exchange Commission (SEC) אימצה באופן סופי את הנחיות הגילוי בנושא גילוי אקלים וזאת כחלק מהסטנדרטיזציה והרחבת גילויים הקשורים לאקלים עבור משקיעים. המטרה העיקרית בפרסום ההנחיות היא מתן מידע מהימן למשקיעים באופן עקבי ובר השוואה אשר יאפשר הערכת סיכונים הקשורים לאקלים בקרב חברות מדווחות.

אילו חברות נדרשות לדווח על סיכוני אקלים?

• Large Accelerated Filer (LAF).
• Accelerated Filer (AF).
• Non-Accelerated Filer (NAF).
• Small Reporting Company (SRC).
• Emerging Growth Company (EGC).

מתי יידרש הדיווח?
תקופת הדיווח מותאמת לסוגי החברות ותהיה הדרגתית*:

• עבור חברות LAF, הדיווח יחול משנה פיסקלית המתחילה בשנה קלנדרית 2025.
• עבור חברות AF, הדיווח יחול משנה פיסקלית המתחילה בשנה קלנדרית 2026.
• עבור חברות SRC,EGC ו- NAF, הדיווח יחול משנה פיסקלית המתחילה בשנה קלנדרית 2027.

*תוכן הגילויים עתיד להיות הדרגתי

איזה מידע יכלל בדיווח?
דרישות הגילוי כוללות בין היתר: התייחסות לסיכונים מהותיים הקשורים לאקלים, פעילויות הפחתה או הסתגלות לסיכונים אלה, מידע על אופן הפיקוח של הדריקטוריון על סיכונים הקשורים לאקלים ותפקיד ההנהלה בניהול סיכונים מהותיים הקשורים לאקלים. כמו כן גילוי בדבר יעדים הקשורים לאקלים שהם מהותיים לחברה, לתוצאות הפעילות ו/או למצבה הפיננסי של החברה.

חברות LAF ו-AF יידרשו לדווח על פליטות גזי החממה שלהן (מכלול 1 ו-2).

הכללים הסופיים של ה-SEC עקביים במידה מסוימת עם מסגרות ותקני דיווח נוספים, כגון: ה-TCFD, ISSB ו-CSRD.

 

אנחנו ב-KPMG סומך חייקין מלווים חברות בעמידה בדרישות גילוי ודיווח בתחומי קיימות כבר שנים רבות.
אנו מתמחים במתן שירותים לעמידה וסיוע בתהליך היערכות לדיווח והדיווח עצמו. 

נשמח לסייע בכל שאלה.

למידע נוסף:
•  The SEC's Final Climate Rule is Here
•  SEC Climate-Related Disclosure: Final Rule

•  SEC on Climate: SEC mandates climate disclosures and assurance

בכבוד רב, 
KPMG סומך חייקין 

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il