לקוחות יקרים, 
להלן חוזר הדגשים לדוחות הכספיים לשנת 2023, הפרסום חוזר על מסרים שהעברנו בכנס הלקוחות, לרבות עדכונים נוספים. הוא כולל התייחסויות לנושאים הבאים:

•  ההשלכות האפשריות של ההסלמה הביטחונית בישראל על הדיווח הכספי
•  השפעתם האפשרית של אי הוודאות בשוקי ההון, השינויים בריביות ובאינפלציה בישראל על הדיווח הכספי
•  עדכונים חשבונאיים
•  עדכוני רשות ניירות ערך
•  עדכונים בנושא דיווח קיימות

לחוזר הדגשים לדוחות הכספיים לשנת 2023 - לחצו כאן 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה בנושא.
המחלקה המקצועית KPMG, סומך חייקין.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il