טיוטת מסמך מדיניות חדשה בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה

רשות הגנת הפרטיות פרסמה מסמך מדיניות בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה להערות הציבור

ביום 17.01.24 פרסמה רשות הגנת הפרטיות מסמך מדיניות בנושא איסוף ושימוש במידע ביומטרי במקום העבודה להערות הציבור. המסמך מיועד בעיקרו לארגונים המשתמשים, או שוקלים להשתמש, בטכנולוגיות זיהוי ביומטרי של עובדים ועובדות. המסמך נועד להבטיח שהשימוש בטכנולוגיות לזיהוי ביומטרי של עובדים למטרות של רישום נוכחות ומעקב אחר שעות עבודה ייעשה תוך מתן התייחסות הולמת לפרטיותם של העובדים.
בשנים האחרונות משתמשים ארגונים בטכנולוגיות לזיהוי ביומטרי לבקרת נוכחות עובדות ועובדים במקום העבודה ולפיקוח אחר שעות עבודתם, וזאת לרוב במסגרת כניסה ויציאת עובדים ממקומות עבודה, ותוך שימוש בשעון נוכחות ביומטרי. שימוש זה מציב אתגר בנוגע להגנה ולכיבוד זכותם של עובדים לפרטיות. מטרת המסמך היא להציב זרקור על התופעה ועל הסיכונים לפרטיות הגלומים בה, לסקור את הרקע המשפטי הרלוונטי, ולהציג לארגונים הנחיות והמלצות בעניין זה.
המסמך מבקש להרחיב ולעדכן את עמדת הרשות להגנת הפרטיות בנושא, כפי שבאה לידי ביטוי במסמך "שימוש בבקרת נוכחות ביומטרית במקום העבודה", שפרסמה הרשות בשנת 2012. הרשות ציינה כי המסמך עומד בהלימה עם העקרונות המפורטים במסמך המדיניות הלאומית ליישומים ביומטריים בישראל של מערך הסייבר הלאומי.
הרשות הבהירה במסמך שאיסוף מידע ביומטרי של עובדים ועובדות ושימוש בו לצרכי בקרת נוכחות עלולים לסכן את פרטיותם, כתוצאה מאיסוף מידע שלא על יסוד הסכמה חופשית ומדעת, וכן להגביר את תחושת המשטור והפגיעה בתחושת השליטה של עובדים על המידע האישי שלהם. בנוסף, ציינה הרשות כי שמירת נתונים ביומטריים של עובדים ועובדות במאגר מידע מרכזי המוחזק אצל המעסיק, להבדיל משמירתו למשל על גבי כרטיס חכם אישי בלבד הנתון לשליטתו הבלעדית של העובד, מעלה במידה משמעותית את סיכוני אבטחת המידע הנוגעים לו ואת הסיכון באובדן השליטה במידע הביומטרי הנוגע אליו.
המסמך אינו מבקש לאסור את השימוש בטכנולוגיות לזיהוי ביומטרי של עובדים למטרות של רישום נוכחות ומעקב אחר שעות עבודה, אלא רק להבטיח כי הוא ייעשה תוך מתן התייחסות הולמת לפרטיותם של העובדים. עוד הובהר כי המסמך אינו עוסק בשימוש במערכות ביומטריות לזיהוי כלל הנכנסים בכניסה לבתי עסק לצרכי אבטחה וביטחון, אלא אך ורק בנושא בקרת נוכחות עובדים ועובדות במקום העבודה.

קישור לטיוטת מסמך המדיניות

נכתב על ידי: עו"ד נועם לב, סניור מנג'ר, מחלקת רגולציה, KPMG ישראל

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il