עדכון לעניין רישום עבור "מודל חשבוניות ישראל" (הקצאת מספרי חשבוניות)

לקוחות יקרים שלום רב,

הרינו מביאים לידיעתכם עדכון נוסף לעניין מודל חשבוניות ישראל ( הקצאת מספרי חשבוניות).
כידוע, לצורך יישום מודל חשבוניות ישראל ,אשר יכנס לתוקפו ביום 1.4.24, נדרש רישום והזדהות של התאגיד והסמכת מורשים לביצוע פעולות וקבלת מספר הקצאה לחשבונית מס מרשויות מע"מ. 
עד עתה, המערכת שעוצבה במיוחד לנושא זה, כללה אפשרות של מי מהבאים: דירקטור בחברה / מורשה חתימה בעמותה / שותף בשותפות רשומה / שותף נציג בשותפות מע"מ – להירשם כ"מורשה על" לשם יישום המודל והסמכת בעלי תפקיד נוספים בתאגיד.

בשל בעיות שנוצרו בעת הליך הרישום (במקרים שונים), ביום 28 לינואר, 2024 פורסם מסמך הבהרות ועדכונים בנושא (להלן: "המסמך"), המאפשר רישום ע"י בעלי תפקיד אחרים בתאגיד, זאת בכפוף לאישור התאגיד ולחתימה של עו"ד מטעם החברה על מכתב ייעודי שצורף לעדכון. 

במצב זה, ניתנה אפשרות למייצג להעלות את המכתב בצירוף צילום ת.ז למערכת השע"ם, ורשות המיסים תאפשר לאותו אדם שהוסמך להירשם כ"מורשה על" מטעם התאגיד. 
יודגש, כי הפעולה הנ"ל לא מהווה תחליף לרישום עצמו, אלא מאפשרת לאדם אחר להירשם חלף בעלי התפקיד המוגדרים כאמור.

למותר לציין כי נכון למועד זה טרם ניתן מענה ע"י רשות המיסים להתחברות למערכת למי שאינו בעל מספר תעודת זהות ישראלית.
נושא זה הועלה מול הנהלת רשות המיסים על ידי משרדנו וגם על ידי לשכת רואי חשבון. בימים אלה נבחנים פתרונות שונים לנושא זה ע"י רשות המיסים.
ככול שפתרון בנושא יפורסם, נדאג לעדכנכם.

נזכיר כי המודל צפוי להיכנס לתוקף ביום 1 לאפריל, 2024, וכי כבר נכון למועד כתיבת שורות אלו רשות המיסים מאפשרת יישום בפועל לעוסקים הערוכים לכך. 

לצפייה במסמך - לחצו כאן 

אנחנו מזמינים אתכם לפנות למחלקת מיסים עקיפים במשרדנו לסיוע בנושא זה.
בברכה,
KPMG סומך חייקין
מחלקת מיסים עקיפים

חדש! 'דסק KPMG חשבוניות ישראל' לשירותכם - לחצו כאן!

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il