מעמד תאימות (Adequacy) למדינת ישראל בתחום הגנת הפרטיות

מעמד זה מאפשר זרימת מידע אישי לישראל באופן פשוט יותר, ומקל מבחינה משפטית ורגולטורית על כלל הגופים בישראל שמקבלים מידע אישי מאירופה
ביום 15.1.24 פרסמה נציבות האיחוד האירופי את החלטתה לאשר את המשך תוקפו של מעמד התאימות של מדינת ישראל. מעמד התאימות (Adequacy) ניתן לישראל לראשונה על ידי נציבות האיחוד האירופי בשנת 2011. מעמד מסוג זה יכול להינתן למדינה שאינה חברה באיחוד האירופי לאחר הליך בחינה מעמיק בידי הנציבות, כשבמהלך השנים הוקנה מעמד זה למספר מצומצם של מדינות נוספות מחוץ לאיחוד האירופי.
בעקבות חקיקתן בשנת 2018 של תקנות ה-GDPR (General Data Protection Regulations), רגולציית הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי, החלה נציבות האיחוד האירופי בבחינה מחודשת של ההכרה שניתנה למדינת ישראל ולכל המדינות מחוץ לאיחוד האירופי שזכו בעבר להכרה זו. בתום הליך הבחינה הממושך, פרסמה נציבות האיחוד האירופי ביום 15.1.24 את החלטתה, ואישרה את המשך תוקפו של מעמד התאימות של מדינת ישראל לצד מדינות נוספות. ההחלטה ניתנה בעקבות תהליך בחינה מקצועי מקיף של נציבות האיחוד האירופי שנמשך כמה שנים. 
משמעות מעמד התאימות לישראל היא שעסקים וחברות במשק הישראלי יכולים לקבל באופן חופשי מידע אישי ממדינות אירופה לישראל, ללא צורך במחויבויות רגולטוריות נוספות מצד הגורם האירופי שמעביר את המידע או מצד הגורם שמקבל את המידע בישראל. משמעות מעמד זה היא שדין העברת מידע אישי מאירופה לישראל כמוהו כהעברת מידע בתוך האיחוד האירופי. הכרה זו מאפשרת זרימת מידע אישי לישראל באופן פשוט יותר, ומקלה מבחינה משפטית ורגולטורית על כלל הגופים בישראל שמקבלים מידע אישי מאירופה. 

קישור להחלטה באתר נציבות האיחוד האירופי

נכתב על ידי: עו"ד נועם לב, סניור מנג'ר, מחלקת רגולציה, KPMG ישראל

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il