ביטוחי הרכב 2022 - ביטוחי הרכב בישראל

לקוחות וידידים נכבדים,
עד ליום31 במאי 2023 פרסמו חברות הביטוח את תוצאות דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2022 .
ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכמה דרישת ההון הכוללת בגין כל חברות הביטוח בכ-55 מיליארדי המהווה ירידה של 10% מסוף השנה הקודמת ויחס כושר הפירעון הכולל עומד על 111% המהווה עלייה של 6% מסוף שנת 2021  (לפני הוראות המעבר). יחס כושר פירעון כולל הוראות מעבר עומד על 162%

 המהווה ירידה של 4% מסוף שנת 2021 .
מצאנו לנכון להציג בפניכם פרסום זה המתמקד בהשוואה ענפית וניתוח התוצאות השונות.
השתדלנו להביא את הנתונים כהווייתם, מתוך דוחות יחס כושר הפירעון של החברות. עיבדנו את הנתונים במספר מימדים על מנת שכל אחד מהקוראים יוכל להתמקד וליהנות מהזווית המתאימה לו.
שותפי ומנהלי KPMG  סומך חייקין בתחומי הביטוח וניהול הסיכונים, ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה והרחבה או דיון בנושא.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il