לקוחות וידידים יקרים,

ברקע ההשפעות רחבות ההיקף של מלחמת "חרבות ברזל", אנו מתכבדים לצרף את הסקירה המקיפה הבאה, המציגה בהרחבה את המגמות המצרפיות העולות מהדוחות הכספיים בענף הביטוח. 
הסקירה מבוססת על הדיווחים הפומביים של חברות הביטוח לשנת 2023.

השתדלנו להביא את הנתונים כהווייתם, מתוך הדוחות הכספיים של החברות, תוך עיבודם וניתוחם, על מנת שכל אחד מכם יוכל להתמקד וליהנות מהזווית המתאימה לו. 

שותפי ומנהלי KPMG סומך חייקין בתחום הביטוח ישמחו לעמוד לרשותכם בנושא.

אילנית אדסמן ויבגני אוסטרובסקי

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il