רשות המיסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה

לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכן כי רשות המיסים פרסמה ביום 31.03.2024 "מסלול ירוק" חדש בנושא הסדר מע"מ לקרנות השקעה בהון סיכון. 

במסגרת המסלול הירוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת החלטת מיסוי, בכפוף לקבלת החלטת מיסוי מקבילה מהמחלקה המקצועית של מס הכנסה להחלת סעיף 16א' לפקודת מס הכנסה, הפוטר את המשקיעים הזרים בתנאים מסוימים מתשלומי מס הכנסה בישראל. במסגרת החלטת המיסוי שניתנת במסלול הירוק תאשר המחלקה המקצועית של מע"מ שהקרן והישויות המקבילות שלה לא יירשמו כ"עוסק מורשה" או כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"); בנוסף ולא פחות חשוב, החלטת המיסוי מעניקה הקלה בגין שיעור המע"מ שיש להחיל על דמי ניהול המתקבלים בידי חברת הניהול בגין שירותיה לקרן. 

עוד ראוי להוסיף, כי החלטת המיסוי במסגרת המסלול הירוק ממשיכה את הקו בו נוקטת רשות המסים, בו היא נמנעת מלתת דעתה אודות החבות במע"מ, אם קיימת, לעניין דמי הצלחה. 

ראוי לציין, כי החלטת מיסוי שניתנת במסגרת המסלול הירוק מהווה החלטת מיסוי רשמית לכל דבר ועניין, כאשר המסלול הירוק נוצר על ידי רשות המיסים, בעיקר בשל התדירות הגבוהה בהענקת החלטות מיסוי בתחום זה, וזאת על מנת לתת שירות מהיר ויעיל יותר.

בשל זמני התגובה הארוכים המתאפיינים בימים אלו ע"י רשות המסים והמחלקה המקצועית של מע"מ בפרט, כולנו תקווה שהמסלול הירוק האמור יסייע במתן מענה מהיר יותר אשר יעניק וודאות לקרנות. 

אנו ממליצים להתייעץ עם מחלקתנו בטרם פנייה לקבלת החלטת מיסוי לצורך בדיקת עמידה בתנאים והיבטים משמעותיים נוספים. 

נשמח לסייע בכל שאלה או הבהרה.

בברכה,
KPMG סומך חייקין
מחלקת מיסים עקיפים

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il