שינויים מוצעים בחוק הפדרלי להגנת פרטיות ילדים ברשת (COPPA) על ידי ה-FTC

ועדת הסחר הפדרלית ה-Federal Trade Commission (FTC) פרסמה לאחרונה הודעה על הצעת חוקים (NPR) לתיקון החוק ליישום חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט (COPPA), המחייבת אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים לקבל את הסכמת ההורים הניתנת לאימות לפני איסוף, שימוש או חשיפה של מידע אישי של ילדים (החוק עודכן לאחרונה ב-2013). 

שינויים מרכזיים הכלולים בהצעה:

1. הרחבה ושינויי הגדרה ל"מידע אישי", "מידע ליצירת קשר מקוון" ו"אתר או שירות מקוון המופנה לילדים";
2. דרישות נוספות להחרגת חובת קבלת הסכמת הורים עבור מידע הנדרש לתמיכה בפעולות פנימיות של האתר;
3. מנגנוני הסכמת הורים – הוספת טכנולוגיות אימות נוספות, וכן הוספת דרישות גילוי, וחובת קבלת הסכת הורים נפרדת לצורך שיתוף מידע עם צדדים שלישיים;
4. כללים להחרגת הרשאת בית הספר – תוספת דרישות גילוי וצמצום שימוש במידע למטרות חינוך בלבד;
5. מגבלות על שמירת נתונים – דרישות והבהרות לעניין חובת צמצום שמירת מידע;       
6. דרישות אבטחת מידע משופרות;
7. דרישות דיווח למי שאושרו לתוכניות COPPA Safe Harbor.

ההוראה רלוונטית לכל חברה הפועלת בארה"ב, בין אם היא מקומית או זרה.
השינויים המוצעים הינם בשלב הטיוטה, וניתן להעביר עליהם הערות עד 11 במרץ 2024. 

לסקירה מורחבת של KPMG - לחצו כאן

לעיון בהצעת החוק המלאה - לחצו כאן

נכתב על ידי: עו"ד נועם לב, סניור מנג'ר, מחלקת רגולציה, KPMG ישראל

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il