הערכות לדוחות הכספיים השנתיים 2023

דוברים:
דני ויטאן, שותף, ראש המחלקה המקצועית
עידו גרינבוים, שותף, המחלקה המקצועית
גיא זמורה, שותף, המחלקה המקצועית

האירוע הסתיים, ניתן לצפות בהקלטה
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il