ESG – דגשים בתחום ה-"S" לאור מלחמת חרבות ברזל

דוברים:
אורן גרופי, שותף, ראש נבחרת ממשלה
טל קייט רון, שותפה, ראש תחום ייעוץ ESG, מחלקת GRCS

 

 

האירוע הסתיים, ניתן לצפות בהקלטה
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il