היבטי מיסוי ומע"מ במלכ"רים לקראת סוף שנה 

דוברים:
אוהד עמרם, שותף, מערך המיסים
אבי אהרון, דירקטור, מערך המיסים

האירוע הסתיים, ניתן לצפות בהקלטה
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il