כלכלת האקלים כבר כאן - מיסי פחמן חדשניים ותמריצים 

דוברים:
הדס משלי נצר, שותפה, מחלקת מיסוי בינלאומי
יובל נגר, מנג'ר, מערך המיסים

האירוע הסתיים, מוזמנים לצפות בהקלטה
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il