ישראל אליהו

שותף ביקורת

לישראל ניסיון רב בניהול תיקי ביקורת של חברות המדווחות לפי הוראות המפקח על הבנקים וחברות ציבוריות ופרטיות המדווחות בהתאם ל-IFRS וכללי החשבונאות בישראל, במגוון רחב של סקטורים כגון בנקאות, פינטק, נדל"ן, מלונאות, קמעונאות ועוד. לישראל ניסיון עשיר בבחינת נהלי בקרה פנימית על דיווח כספי, לרבות זיהוי חולשות מהותיות וייעוץ לתיקון פערי בקרה.
כמו כן הוא מסייע לחברות בליווי עסקאות בשלב טרום הרכישה בדגש על Due Diligence עבור חברות ציבוריות, מוסדיות וחברות רב לאומיות.

 

השכלה

  • תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב
  • רו"ח, ישראל
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il