מירי יוסקוביץ

ראש סניף ירושלים, ראש נבחרת מלכ"רים ומוסדות

 

מירי הצטרפה לפירמה ב-2004 וכיום היא שותפה במחלקת ביקורת, מנהלת את סניף KPMG ישראל בירושלים וראש מערך מלכ"רים והשכלה גבוהה.
למירי היכרות מעמיקה וניסיון בייעוץ בסוגיות רגולציה ומיסוי בתחום המלכ"רים והיא מלווה לקוחות מרכזיים של הפירמה מתחומים שונים ביניהם: אוניברסיטאות ומכללות, בתי חולים ציבוריים, מלכ"רים, וחברות פרטיות בתחום התעשיה והשירותים ועוד בתחום ביקורת דוחות כספיים של מלכ"רים בהתאם לתקינה הישראלית ו-US GAAP. בנוסף חברה מירי בוועדה לטיפול בנושא מלכ"רים, עמותות והמגזר ההתנדבותי של לשכת רואי חשבון, שותפה בדיוני המוסד לתקינה בנוגע לכללי חשבונאות החלים על מלכ"רים ורשויות מקומיות וחברה בסקטור המלכ"רים הגלובלי של KPMG- HERON.

 

 

 

השכלה

  • רו"ח ישראל
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il