שירה ליכטנשטט

שותפת ביקורת

 

שירה הצטרפה ל-KPMG ישראל בשנת 2007 והיא שותפה במחלקת ביקורת בעלת 20 שנות ניסיון בביקורת במגוון רחב של ענפי משק. כחלק מתפקידה היא מטפלת בנושאי חשבונאות, ביקורת וביקורת ענ"א, בקרה פנימית, היבטי מיסוי וליווי בהיבטים כלכליים שונים של לקוחותיה בסקטורים שונים.

בעשור האחרון היא התמחתה בביקורת של לקוחות בתחום הפיננסים, הביטוח וחיסכון ארוך טווח, יישום וטיפול בסוגיות בהיבטים שונים של ממשל תאגידי ובקרה פנימית, ביצוע ביקורות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, ייעוץ ללקוחותיה בתהליכים עסקיים והרצאות והדרכות למנהלים ודירקטוריונים. בנוסף  צברה שירה הבנה עמוקה בתחום האקטואריה, בהיבטים שונים בניהול סיכונים ודרישות הון תחת הדירקטיבה של סולבנסי 2 ועוד.
כמו כן, היא לוקחת חלק בוועדות מקצועיות של הפיקוח ושל התאחדות חברות הביטוח.

 

השכלה

  • תואר B.Ed בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות, מכללת ירושלים
  • רו"ח, ישראל
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il