חרבות ברזל - כל מה שצריך לדעת במקום אחד

בימים של מלחמה ואי וודאות, אנו מחויבים יותר מתמיד לעמוד לצד לקוחותינו ולצד המשק הישראלי, כדי לסייע לכם לצלוח את התקופה המאתגרת הזו.
ריכזנו את כל העדכונים, המידע החיוני, החלטות מתווה הפיצוי לעסקים והפתרונות הייעודיים המותאמים לשעת חירום ולאתגרים איתם מתמודדים העסקים בימים אלה.
יחד נוכל לשמור על היציבות הנדרשת להמשך הצלחת הפעילות העסקית שלכם 

עדכונים ומידע כללי

ריכזנו כאן את כל העדכונים של הרשויות הנוגעים לעסקים, חברות ועצמאים

הצעות ופתרונות לשעת חירום

המומחים שלנו גיבשו הצעות ופתרונות כדי לתת מענה לאתגרים איתם מתמודדים העסקים ממש עכשיו

בוובינרים שלנו עונים על כל השאלות

הצטרפו לוובינרים שלנו בהם המומחים עונים לשאלות שעולות מהמשתתפים. ניתן גם לצפות בוובינרים הקודמים 

עדכונים ומידע כללי

כל העדכונים של הרשויות, הנוגעים לעסקים, חברות ועצמאיים

מיסים
מלכ"רים ומוסדות
מענקים ופיצוי לעסקים
רשות ני"ע
תקינה חשבונאית

מיסים

13/11/23- אורכה לדיווח ותשלום הדיווח התקופתי לחודש אוקטובר כולל אורכות מיוחדות לאוכלוסיות מסוימות

05/11/23- פירוט עדכוני מיסים

 • תזכיר חוק תכנית הסיוע הכלכלי הכולל מתווה פיצויים לאור מלחמת חרבות ברזל, הנחיות רשות המיסים בעניין זקיפת שווי שימוש רכב בתקופת המלחמה והיעדרות מהעבודה בשל מצב המלחמה, חוקי דחיית מועדים לאור המלחמה ועוד.
 • מתן הקלה בקשר למודל "חשבוניות ישראל" - רשות המסים מפרסמת הקלה במסגרתה ניתן להתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס גם ללא מספר הקצאה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024.

29/10/23- פירוט עדכוני מיסים

 • שיעור הזיכוי בשל תרומה ליחיד הוא 35% והוא שונה כאמור משיעור הזיכוי לחברה שהוא 23%.
  לבעלי חברות מומלץ להתייעץ לגבי זהות התורם
 • קרובי משפחה של מי שנספו במערכה ובפעולת איבה וטרור המעוניינים להנציח את יקיריהם
  זכאים לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 30% מהסכום ששילמו עבור ההנצחה באותה שנה

24/10/23 - פירוט עדכוני מיסים

 •  מתן הקלה בקשר למודל "חשבוניות ישראל" - בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ולאור ההבנה כי בימים קשים אלו ישנם עוסקים הנדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הפיתוח הטכנולוגי הנדרש כדי לעמוד בדרישות החוק,
  רשות המסים החליטה לפרסם הקלה ולהתיר ניכוי מס תשומות באמצעות חשבונית מס גם ללא מספר הקצאה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024

23/10/23 - פירוט עדכוני מיסים

 • ביום חמישי האחרון, פרסם משרד האוצר מתווה המהווה מענה ראשוני לסיוע ופיצוי לעסקים בגין מלחמת חרבות ברזל.
  אנו מבקשים להביא בפניכם עדכונים בדבר עיקרי התוכנית, הכוללת פיצויים ישירים ועקיפים, הקלות תזרימיות, מענק המשכיות עסקית ועוד
 • תרומת מלאי עסקי, תרומת נכס, תרומת ימי חופשה באמצעות המעסיק גובה הזיכוי בגין תרומה ליחיד ולחברה
 •  שירותים הניתנים כהתנדבות לא יוכרו כתרומה לעניין זיכוי ממס
 •  תרומת טובין המיובאים מחו"ל -  בגין תרומה של טובין המיובאים מחו"ל יוטלו מיסי יבוא
  בהתאם לערך הטובין המיובאים. יחד עם זאת, לאחרונה פורסמו הנחיות בדבר הקלות ושחרור של תרומת ציוד לחימה וציוד שאינו לחימה לחיילי צה"ל 
 • קבלת זיכוי תרומות במסגרת חישוב המס על השכר
 • אורכה במועד הגשת דוחות שנתיים לחברות לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים מועד הגשה ראשון ליום 30.11.2023
 • אורכה במועד הגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים, מועד ההגשה השני ליום 31.12.2023
 • אורכה במועד הצהרת הון, מועד ההגשה נקבע ליום 31.12.2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר
 • אורכה באישורי ניכוי מס במקור, תוקפם הוארך עד 30.11.2023
 • אורכה במועד דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 החדש עד ליום 01.01.2024
 •  המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" הוארך עד ל 31.10.2023
 • תוקף תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת הוארך עד  30.11.2023
 • הקפאת הליכי גביה ואכיפה הוארכה עד 1.12.2023

18/10/23- פירוט עדכוני מיסים

 • פרסום זה כולל עדכונים אודות אורכה נוספת בדוח התקופתי בגין חודש ספטמבר 2023,
  הארכת תוקף הליכי גביה ואכיפה, פרסום אודות טיוטת תזכיר חוק דחיית מועדים לאור מלחמת חרבות ברזל,
  וכן הנחיות ומענקים נוספים
  הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום של דוח תקופתי ספטמבר 2023 למע"מ
 • פורסמה הנחיה בדבר אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תם מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא
 • 17/10/23- הודעת רשות ניירות ערך - אפשרות לדחות את פרסום דוחות הרבעון השלישי ב-31 ימים
 • הנחיה לעניין יחיד תושב חוץ המגיע לארץ לטובת שירות בצה"ל בתקופת המלחמה
 • טיוטת תזכיר חוק דחיית מועדים לאור מלחמת חרבות ברזל

15/10/23- פירוט עדכוני מיסים

 • רשויות המס בארה"ב פירסמו הקלה ליחידים ועסקים אשר הושפעו מהמלחמה בישראל, ובתוך כך דחייה של מועדי הגשת דו"חות מס מסוימים, תשלומי מיסים ודיווחים מיוחדים אחרים עד ליום 7 באוקטובר 2024.
 • יחידים וחברות שיש להם ארכה בתוקף להגשת דו"חות המס לשנת 2022 עד ליום 16 באוקטובר 2023.יצוין, כי מאחר ותשלומי המקדמות בקשר לדיווחים אלו היו נדרשים להתבצע במהלך 2023,
  הדחייה היא בהתייחס למועד הדיווח ולא מועד תשלום המס  בנוסף, ניתנו דחיות לדיווחים ותשלומים לשנת המס 2023

מלכ"רים ומוסדות

23/10/23 - פירוט עדכוני מיסים

 • דחיית דיווחי עמותות עד ל 30.11.2023

12/10/23 - מבזק מלכ"רים 1

 • סיוע מיידי וחיוני למוסדות ציבור שמרחיבים את פעילותם לסיוע במצב מלחמה

מענקים ופיצוי לעסקים

21/11/23 - נפתחה אפשרות הגשת תביעת פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף ממלחמת חרבות ברזל
בנוסף, רשות המיסים פרסמה הנחיות לציבור ודברי הסבר למתווה הפיצויים שפורסם

14/11/23- פורסם חוק התוכנית לסיוע כלכלי ובו מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל

 • המתווה כולל פיצויים לעסקים בכל רחבי הארץ וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.
  על פי המתווה שאושר, יינתן פיצוי לעסקים בכל הארץ העומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק.
  אנו מתכבדים להציג בפניכם סקירה מקיפה אודות מתווה הפיצויים ויישומו בצירוף דוגמאות מספריות.
  הסקירה כוללת התייחסות למסלולים השונים והמענקים הקיימים כולל התייחסות לסוגי עסקים שונים כמו קבלנים, מלכ"רים ומוסדות.

17/10/23 - הקמת קרן החירום לסטרט-אפים

 • הקמת קרן Safe Dome, נועדה לתמוך בחברות סטארט-אפ ולסייע להן לצלוח את האתגרים שעולים בעת מלחמת "חרבות ברזל"

רשות ני"ע

25/01/24 - פרסום רשות ניירות ערך - דגשים לתאגידים מדווחים לקראת פרסום הדוחות לשנת 2023

 •  ביום 24 בינואר 2024 פרסם סגל רשות ניירות ערך ("הסגל" ו-"הרשות" בהתאמה) מסמך דגשים ("המסמך") שמטרתו לסייע לתאגידים מדווחים להיערך לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2023. זאת, על רקע השפעות מלחמת "חרבות ברזל" ("המלחמה"), ההתאוששות בשוק ההון, ומגמות מאקרו כלכליות בחודשים האחרונים. רשימת הנושאים במסמך זה אינה רשימה סגורה של הנושאים בהם תתמקד מחלקת תאגידים של הרשות בשנה הקרובה.

08/11/23 - פרסום רשות ניירות ערך

 • דגשים לתאגידים מדווחים בדבר גילוי על השלכות מלחמת חברות ברזל: דגשי סגל הרשות בנושא דיווחים מידיים, עדכון דוח דירקטוריון ופרק תיאור עסקי התאגיד, וכן הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2023

17/10/23 -  הודעת רשות ניירות ערך

 • אפשרות לדחות את פרסום דוחות הרבעון השלישי ב-31 ימים עד יום 31 בדצמבר 2023. 

תקינה חשבונאית

15.11.23 – המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הנחיה מקצועית- 2023/1

 • גילויים בדבר השפעות מלחמת 'חרבות ברזל' בדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ב-30.9.2023 ושאושרו לאחר ה-7.10.2023.

*המידע המוצג באתר זה מאגד מידע ממספר מקורות פרסום שונים, לשימוש אינפורמטיבי בלבד ואינו מיועד כייעוץ משפטי, חשבונאי או אחר.

הצעות ופתרונות לשעת חירום

המומחים של KPMG ישראל גיבשו הצעות ופתרונות חדשים, שהותאמו במיוחד להתמודדות עם האתגרים של עסקים וחברות בזמן מלחמה

מענקים ופיצויים
מיסוי ישראלי ומע"מ
מיסוי בינלאומי ורילוקיישן
המחלקה המקצועית
המחלקה הכלכלית
Cyber Security
ניהול סיכונים
IT
Cloud
Digital & AI
ESG
אסטרטגיה

מענקים ופיצויים

1. בחינת זכאות וסיוע בהגשת תביעות לנזק ישיר ועקיף של חברות ועסקים בכל רחבי הארץ - בחינת זכאות וכדאיות וכן סיוע בהגשת בקשות להלוואות בערבות המדינה
2. בחינת התוכנית המתאימה וסיוע בהגשת הבקשות למענקים לחברות טכנולוגיה, מהרשות לחדשנות ומרכז ההשקעות 

איתי פלב ✉
שותף, מחלקת מיסים

 

מיסוי ישראלי ומע"מ

בתקופה של משבר וחוסר וודאות, חשוב שכל חברה תבצע הערכה מחודשת של תכנוני המס שלה. רשויות המס מפרסמות לעיתים תכופות , אורכות והקלות שיכולים לסייע לכם בהתמודדות בטווח הקצר והארוך.
הערכות נכונה בליווי מומחי המס של KPMG ישראל יכולה לחסוך לכם כסף ולסייע לכם בתכנון עתידי של חבויות המס שלכם. 

1. אורכות והקלות – סיוע בקבלת האורכות שפרסמו מס הכנסה ומע"מ במקרה ולא התקבלו באופן אוטומטי 
2. ייעוץ מס בנוגע לתרומות (ייעוץ לתורם ולמקבל התרומה) - תרומות מלאי, תרומות נכסים ושירותים, תרומות מחו''ל, תרומות ימי חופשה של עובדים, זיכוי עובדים בגין תרומות באמצעות מעביד,
הקלה לעניין תרומות בעת מלחמה לעמותות וחברות לתועלת הציבור  - הרחבת אישור לפי סעיף 46 לשם סיוע במאמץ המלחמתי, סיוע וליווי שחרור ממכס של תרומות לצה''ל 
3. סיוע בהגשת בקשות להקפאת תהליכי אכיפה וגביה
4. ייעוץ מיסים, סיוע וליווי בנושאים המפורטים: 

 • איתור ושחרור החזרים מרשויות המס
 • התאמת מקדמות שונות לאור אירועי המלחמה
 • בהגשת בקשות לביטול קנסות ועיקולים קיימים
 • זקיפת שווי בנושא עובדים – בחינת היבטי מס שונים לרבות הכרה בהוצאה, זקיפת שווי בקשר לנושאים השונים: 
  הסעות עובדים,  ציוד עבודה מהבית, אירועי עובדים ומשפחות, תמיכה נפשית, מתנות,
  מגורי עובדים, רכבים שאינם בשימוש, רכבי איגום, הוצאות בחו''ל וכדומה
 • אומדנים וירידת ערך- הכרה בירידת ערך לצרכי מס והתאמת אומדנים לצרכי מס
 • מימוש נכסים עם הפסדים גלומים –מכירה, שינויי מבנה חייבים, פירוק, שינויי ייעוד
 • פחת והוצאות נוספות
 • טיפול בכספים שמתקבלים מחברות ביטוח ושיפויים שונים
 • שחלוף נכסים ברווח ו/או הפסד
 • אופטימיזצית מימון לאור שינויים בשערי חליפין ו/או שינויים בצפי לפירעון
 • יישום תקנות דולריות בחינת זכאות למס מופחת – בחינת זכאות של נישומים במסגרת מסלולים שונים בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
 • תושבות – תושבי חוץ שנשארו בישראל או שהגיעו לישראל מסיבות שונות (ביטול טיסות, טיפול רפואי, שירות מילואים וכו'),
  תושבי ישראל שלא יכולים לחזור לישראל לאור נסיבות המלחמה

אילי פיטרמן ✉
שותף, ראש מחלקת מיסוי ישראלי

 

מיסוי בינלאומי 

1. ייעוץ ובחינת החלת הקלות ה IRS בעניין דחיה של מועדי הדיווח לרשויות המס בארה"ב, בעקבות המלחמה בישראל

2. ייעוץ ובחינת התאמות למחירי העברה ייעוץ בנוגע להיבטי מיסוי בהתייחס להשקעות במט"ח

3. ייעוץ בנוגע לקבלת תרומות מחו"ל

4. ייעוץ בנוגע להיבטי מיסוי בתגמול הוני לעובדים, לרבות בחינת מחיר המימוש של אופציות לעובדים כתוצאה מירידת ערך
במחיר המנייה ופנייה לרשויות המס לעדכונו ככל הנדרש

 

אריק איתן

שותף, מחלקת מיסים

רילוקיישן

1. סיוע בבחינת השלכות המס עבור ישראלים שעוברים לעבוד מחוץ לישראל לתקופות משמעותיות
2. סיוע בבחינת היבטי מיסוי פרט וויזות בישראל ומחוצה לה, לקבוצות של עובדים זרים המועברים למדינות מחוץ לישראל

הראל טוב ✉
שותף, מחלקת מיסים
אלישבע הורוביץ
דירקטורית, מחלקת מיסים

המחלקה המקצועית

1.    סיוע למחלקות כספים במקרים של עומסים/מחסור בכוח אדם – סיוע בתהליך עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי
לרבות הכנת ניירות עבודה, עריכת דוחות כספיים, הכנת מזכרי תיעוד ועוד
2.    סיוע בסוגיות חשבונאיות שעולות בעקבות המלחמה – סיוע בבחינת הצורך במתן גילויים ספציפיים
וכן ליווי בכתיבת הגילויים באותם נושאים, לדוגמה: השבתות וצמצום פעילות, התחייבויות והפרשות שהתהוו,
סיכוני נזילות ועוד. בנוסף סיוע באותם דוחות שנתיים, לדוגמה: בחינת ירידות ערך נכסים לא פיננסיים, סיוע ממשלתי,
יצירת הפרשות והתחייבויות ועוד

דני ויטאן
שותף, ראש המחלקה המקצועית

 

המחלקה הכלכלית

1. בניית תקציב מותאם לחירום – ביצוע התאמה ובנייה מחדש של התקציב השנתי, נוכח השלכות המלחמה הקיימות והצפויות
2. גיבוש תכנית כלכלית להיערכות לחירום – מיפוי כלל פערי התקציב בעקבות המלחמה, 
אלה הקיימים ואלה הצפויים ובניית מסמך דרישות מהמדינה (שירות המותאם לעיריות, מועצות ואיגודים מקצועיים)
3. סיוע לצמיחה בתנאי אי ודאות – בחינה מחדש של ערוצי ההכנסה הקיימים למול ערוצים פוטנציאליים או עסקאות שניתן לייצר בשוק
4. ליווי תהליך גיוס הון וחוב מקרנות מקומיות וזרות – מיפוי מצב קיים וצרכי תזרים להמשכיות עסקית וצמיחה עתידית, 
ניתוח המבנה העסקי ופניה למשקיעים רלוונטיים במהירות ויעילות
5. שיפור ביצועי הון חוזר – סיוע במיפוי וטיוב צרכי ההון החוזר בחברה במהלך תקופה זו, 
כדי לסייע בהשגת שיפור מידי בהון החוזר לצלוח את התקופה המאתגרת העתידה לבוא
6. בניית תכנית חוסן כלכלי בחירום – המשק במצב חירום אך גופים רבים לא נערכו מראש.
עוד לא מאוחר לבנות תכנית שתמפה את פערי המוכנות (אבדן הכנסות, תשתיות חסרות, מערכות, הון אנושי ועוד)
ולכמת את הערך הכלכלי הגלום בזה. משם נצא לבניית מודל פיננסי תומך להשלמת הפערים המימוניים

יואב לביא ✉
שותף, ראש מחלקת ייעוץ ליווי עסקאות

 

ניהול סיכונים

1.    סיוע בסגירת תקופה בחירום-  רלוונטי לכל החברות ובפרט לאלו במצב של היעדר כוח אדם. סיוע בעמידה בלוחות זמנים ועמידה בדרישות הרגולציה 
2.    התאמת מודל בקרה פנימית לתקופת חירום- רלוונטי במקרים של היעדר כוח אדם לתקופות ממושכות או היעדרות של אנשי מפתח בארגון. אנחנו מסייעים להבטחת מערך הבקרה בזמני חירום ועמידה ברגולציה 
3.    עדכונים והתפתחויות בדיני עבודה בתקופת המלחמה- רלוונטי לחברות שבהן יש ריבוי עובדים וחברות בהן מועסקים עובדי קבלן. אנחנו מסייעים בהנגשת ויישום חוקי העבודה ומציעים מקור ידע מהימן ומעטפת מקצועית עבור החברה

אורן גרופי ✉
שותף, ראש מחלקת ניהול סיכונים וביקורת פנים

אריק ניסן ✉
שותף, מחלקת ייעוץ וביקורת

 

Cyber Security

1.    בדיקות עמידות חוסן למערכות הגנה קריטיות של הארגון-  במיוחד בתקופת מלחמה, חשוב לוודא שהמידע שבידכם יאובטח בקפידה.
אנחנו מציעים את היכולות והניסיון העשיר שלנו לחברות המחזיקות במידע רגיש או מנהלות מערכות עבור ארגונים אחרים
2.    ביצוע סקרים לסביבות ענן ציבורי IaaS ואפליקציות ענן כשירות SaaS- אנחנו מציעים לחברות שמשתמשות בעננים ציבוריים ( AZURE, AWS, GCP) את היכולות שלנו באיתור כשלים במערך ההגנה שמיישמות ספקיות הענן
3.    ביצוע מבדקי חדירה PT לבחינת Security Posture של שירותי Web, Mobile, סביבות ענן, OT ותשתית- איתור כשלי אבטחת מידע ויצירת סביבה בטוחה עבור כל חברה בעלת נכסים דיגיטליים
4.    שיפור והקשחת מערכות בתצורה היברידית – אנחנו מספקים צוותים טכניים עבור כל מי שמתמודד עם חוסרים בכוח אדם בזמן המלחמה, כדי לסייע מיידית בשיפור אבטחת ההגנה
5.    מיפוי איומים, תרחישי תקיפה והגדרת מענים ובקרות מפצות למזעור סיכונים- נחדד את האיומים הרלבנטיים לתקופה זו ונסייע בהגדרה וביישום הבקרות.
מיועד לארגונים שבאיום הייחוס ששלהם מופיעים גורמים מדינתיים כגון משרדים ממשלתיים, תשתיות קריטיות, תרופות, חשמל מים
6.    המשכיות עסקית - בחינת תהליכים והשפעות עסקיות קריטיות לארגון כדי ליצור תוכנית המשכיות עסקי, תהליכי וטכנולוגי. מיועד לארגונים שמהלכי המלחמה פגעו או עשויים לפגוע בתפקודם השוטף
7.    שרשרת אספקה - שיפור תהליכי הבקרה מול ספקים חיצוניים עיקריים ומשניים בעזרת סיוע בהגנה על שרשרת האספקה, צמצום משטח התקיפה מצד הספקים והמשך תפקוד בתקופת הלחימה.
מיועד לחברות וארגונים המסתמכים על ממשקים חיצוניים לצורך פעילות שוטפת

אבי גלנץ ✉
שותף, תחום סייבר, KPMG Edge

אבי דדי ✉
דירקטור, תחום סייבר, KPMG Edge

 

IT

1.    ייעול ושיפור תהליכים במערכות פיננסיות הן באפיון והן ביישום כדי לתת מענה לתרחישים שנוצרו בעקבות המצב
2.    סיוע לחברות עם כוח אדם בביצוע או בדיקה של בקרות IT ובהיבטים של דיווח כספי או תפעולי – מיועד ללקוחות ייעוץ ולא ביקורת
3.    סיוע וליווי של חברות באמצעות סקרים ובהיבטים פרקטיים בכל הקשור לתוכניות התאוששות מאסון, לרבות ביצוע תרגילים ותרחישים בנושא
4.    הגדרה ובניה של כלים ייעודים בתחום ה-BI, שיסייעו לחברות בתכנון, בקרה ותחקור של מידע ונתונים עסקיים בהתאם למצב

שי סובל ✉
שותף, ראש מחלקת ייעוץ IT

 

Cloud

1.  ביצוע סקר לסביבת הענן –  הסקר כולל ארכיטקטורה, סיכונים וניהול עלויות ומיועד לכל חברה עם סביבת ענן ואפליקציות או כלי SAAS פעילים בכל ספקית ענן ( AWS,AZURE,GSP).
מטרתו להפחית עלויות ולשפר את חווית המשתמש לעובדים וללקוחות החברה. נבצע בדיקה מהירה של הסיכונים וצורת הניהול האופטימלית של סביבות הענן ופתרונות ה SaaS בארגון, כולל המלצות לתיקונים הנדרשים מיידית בסביבה
2.  DR בענן- שימוש בענן כמערכת מקבילה במקרה אסון לצרכי המשכיות עסקית והמשך הפעלת המערכות הארגוניות. מיועד לכל חברה שרוצה לשפר את מערך ההמשכיות העסקית והקמת מערכת גיבוי זמינה בענן,
כדי לייצר סביבה עובדת ומתפקדת גם בזמני חירום
3.  Scale Out לענן- הרחבת יכולת הביצוע של התהליכים תוך מינוף הענן להגדלת יכולת העיבוד ונפח המידע. אנו מסייעים בהתאמת המערכת והאפליקציה לזמני חירום ועומס והגדלת יכולת השירות של האפליקציה
4.  אופטימיזציה בענןFinOps as a service - מניעת בזבוז כספי תוך מעקב וניצול אופטימאלי של רכיבי ענן ומניעת Bill Shock שיכול לנבוע גם מהתקפות סייבר על סביבת הענן הארגוני
5.  תפעול סביבת ענן –  פתרון תפעולי אופרטיבי למחסור בכוח אדם בתקופת המלחמה. אנחנו נסייע בתחזוק שוטף ובטוח של סביבת הענן
6.  פיתוח בענן- פיתוח אפליקציות מהירות לתפעול שוטף של הארגון, כדי להתמודד עם סביבה ותנאים משתנים

דוד בר ✉
שותף, ראש תחום ענן ב KPMG Edge 

 

Digital & AI

1. ייעול והאצת תהליכים באמצעות אוטומציה ודיגיטציה – בתקופה של מחסור בכוח אדם וצורך דחוף בהערכות מהירה, ייעול תהליכים הוא המפתח לתפקוד מהיר ואופטימלי.
רלוונטי במיוחד למשרדי ממשלה, קופות חולים, בתי חולים ולכל ארגון שחסר לו כרגע כוח אדם 
2. שימוש בכלי-GenAI  לטובת הנגשת נתונים, מסמכים או נהלים – כלי המותאם במיוחד לארגונים המתפעלים מוקדי שירות כמו חברות הביטוח, בנקים, חברות אשראי ומשרדי ממשלה.
כלי  GenAI חוסכים שיחות למוקדים וכך מאפשרים מענה רחב יותר, חווית משתמש והנגשת מידע לקהל הרחב
3. טרנספורמציה דיגיטלית- רלבנטי לכל הלקוחות שמודל ההפעלה שלהם השתנה בעקבות המלחמה אם זה בעקבות מחסור בכוח אדם , נגישות למקום העבודה וכדומה.
המטרה היא לאפשר לשפר ולייעל תהליכים בזמנים קריטיים כמו עכשיו, לייצר המשכיות עסקית ויכולת לתפעל את העסק ברגעי משבר ולחימה וכך למנוע  או למזער במידת האפשר נזקים עתידיים והפסדים כלכליים 

עידו רון ✉
שותף, Head of Digital & AI KPMG Edge 

 

ESG

1.    מיפוי ספקים מהותיים ובעלי סיכון להשפיע על הרציפות התפעולית ובחינת אלטרנטיבות אפשריות
2.    מיפוי תהליכים עסקיים מהותיים וזיהוי צרכי עובדי מפתח
3.    כתיבת נהלי עבודה בחירום (משאבי אנוש, שכר, דיני עבודה)
4.    בניית תוכנית עבודה משולבת משרד/עבודה מרחוק
5.    ייעוץ בנושאי שכר ודיני עבודה, הוצאות עובדים לחל"ת, השלכות עבודה בשעת חירום (דיני מלחמה)
6.    בקרת שכר וצמצום עלויות שכר

טל קייט ✉
שותפה, GRCS Head of ESG Consulting and Compliance Services

 

Strategy & Change 

מחלקת Strategy & Change מסייעת ללקוחות ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים בגיבוש אסטרטגיית פעילות ותכנון מדיניות בחירום. המחלקה עובדת בשיתוף עם כל היחידות המקצועיות בפירמה:
1.   הערכות ארגונית כוללת לשגרת חירום ליווי ארגונים בבניית תכנית אסטרטגית להתמודדות עם המשבר, לצד מעקב ובקרה של התוכנית       
2.    התאמת מבנה השירות של הארגונים למצב החדש, לרבות בניית מערכי שירות מותאמים, הפעלת מענים מיוחדים והערכה כלכלית של צעדים אלו 
3.    ליווי ארגונים בהאצה דיגיטלית לצורך מענה מרחוק לשירותים בביקוש גבוה
4.    סיוע בבניית צעדים כלכליים סביב "חרבות ברזל"
5.    ליווי ארגוני והערכות פיננסית לתרחישי קיצון כלכליים 
6.    היערכות מוקדמת ובניית תכנית שיקום ל-"ליום שאחרי" על ידי בחינת תרחישים שונים והשפעתם על הארגון 

אלה אבנון ✉
שותפה, ראש מחלקת Strategy & Change

 

דברו איתנו

הנכם מוזמנים למלא פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

הסניפים שלנו

סניף תל אביב

הארבעה 17, תל אביב

03-6848000

סניף ירושלים

הרטום 8 הר חוצבים, ירושלים

02-5312000

סניף חיפה

נחום חת, 7 בית יצחק, חיפה

04-8614800

סניף באר שבע

רחוב פריאר רחה 9, בניין MTOWER ,קומה 18, באר שבע

03-6847680

סניף בני ברק

רבי עקיבא 86, בנין אחים, בני ברק

03-6848000

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il