תפקידי הביקורת הפנימית בתחום הESG בחמישה נושאים עיקריים:

  • תפקידה של הביקורת הפנימית בענייני דיווח ESG  וקיימות.
  • כיצד ביקורת פנימית יכולה לספק שירותי הבטחה וייעוץ הקשורים לדיווח ESG.
  • החשיבות של שילוב ESG בתוכניות הביקורת הפנימית הרב שנתית.
  • כיצד ביקורת פנימית יכולה לסייע בזיהוי תחומים לשיפור בביצועי הקיימות של החברה.
  • הצורך בזמן סביר להטמעת מערכות ובקרות ESG לפני בדיקת מבקר חיצוני.

 

חשיבות היבטי ה-ESG גוברת בשנים האחרונות בתהליכי קבלת החלטות עסקיות בחברות, תוך התחשבות בציפיות הגוברות של מחזיקי עניין בתחומי סביבה, אחריות חברתית וקיימות.
עם מעבר ה-ESG מתחום וולונטארי לחלק בלתי נפרד של ההצלחה הכלכלית והעסקית של הארגון לטווח הארוך, צוותי הביקורת הפנימית נדרשים לתמוך בארגון גם בהיבטי ה-ESG ולספק שירותי הבטחת מהימנות (Assurance) וייעוץ (Advisory) בענייני ESG. 
שינויים ויוזמות אלו משקפים מעבר רחב יותר של ארגונים לעבר שיטות עסקיות ברות קיימא ואחריות רבה יותר על ההשפעות הסביבתיות והחברתיות. שינוי זה מהווה הזדמנות לצוותי הביקורת הפנימית לשפר את תפקידם כשותפים אסטרטגים וכתומכים בעיצוב מדיניות, בכפוף לכללי ניגודי העניינים, על ידי סיוע לארגון בהתמודדות עם סיכונים והזדמנויות אלו ביעילות תוך הבטחת עמידה בדרישות רגולטוריות.

שותפים מלווים:

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il