הצעת הוראה לחברות תשלומים לעניין שמירה והגנה על כספי לקוחות

יבגניה קרמר פברואר 2024

לקוחות וידידים נכבדים,
ביום 31.01.2024 פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור הצעת הוראה לחברות תשלומים לעניין שמירה והגנה על כספי לקוחות וזאת כחלק מחבילת ההוראות והכללים שהרשות נדרשת לפרסם לקראת כניסתו הצפויה בתאריך 6 ביוני 2024 של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג – 2023 (להלן: חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום"). 

ההוראות שנקבעו הן משלימות להוראות שקבועות בסעיף 24 ומטרתן לקבוע הסדרים משלימים לאופן השמירה וההגנה על כספי הלקוחות אשר יועברו לחברות תשלומים, לשם מתן שירותי תשלום (ניהול חשבון תשלום, הנפקה של אמצעי תשלום או סליקה של פעולת תשלום), זאת הן על ידי חברות תשלומים ישראליות והן על ידי חברות תשלומים זרות. 

ההוראה קובעת דרישות בתחום ניהול סיכונים:

- סוגי הנכסים בהם ניתן להשקיע בחשבון ייעודי המיועד להשקעה
- מגבלות השקעה והיבטי ניהול סיכוני נזילות וסיכונים פיננסים נוספים
- הגופים בהם ניתן לשמור את כספי הלקוחות
- הסדרים ומנגנונים ארגוניים שמטרתם להבטיח את כספי הלקוחות כגון ניהול והתאמת ספרים
- ביקורת על ידי מבקר חיצוני
- יישום נהלים וקביעת מדיניות ניהול כספי לקוחות
- בדיקת נאותות והערכת סיכונים בקשר למשמורן כספים
- חלופת החזקת כספי לקוחות שלא בחשבון ייעודי באמצעות ביטוח או ערבות לפי סעיף 24(ד)(1) לחוק

כמו כן, ההוראה קובעת אסדרה בנוגע לאופן הצעת תשלום הריבית ללקוחות המחזיקים יתרות בחשבון התשלום. מדובר בשינוי פורץ דרך שכן גופים בעלי רישיון שירותי תשלום יוכלו להציע ללקוחותיהם חשבונות בהם תיצבר ריבית על היתרות, מה שאמור להוות אלטרנטיבה לחשבון עו"ש בבנק.

לצד ההיערכות הרגולטורית לדרישות החדשות, ההיערכות לעמידה בדרישות אלו מצריכה חשיבה אסטרטגית וגם היערכות בפן העסקי וגיבוש תהליכי עבודה, מדיניות של ניהול יתרות נזילות וניהול סיכונים רגולטוריים ופיננסיים כאחד. בנוסף, חברות תשלומים הפועלות בהתאם לרישיון זר, נדרשות לבחון הנחיות אלו, במסגרת מכלול השיקולים, ולבחון אופן יעיל ביותר בגיבוש המבנה הרגולטורי לרישוי הפעילות בארץ.  

הוראה זו תחול על חברות תשלומים כהגדרתן בחוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום החל מ-6 ביוני 2024.

הערות ותגובות הציבור תתקבלנה עד ליום 2 במרץ 2024

נשמח לסייע בחשיבה ובהיערכות להוראות החדשות.

לפירוט בדבר עיקרי השינויים של העדכונים - לחצו כאן

בכבוד רב, 
מחלקת רגולציה וניהול סיכונים
Regulatory and Risk Practice Department
KPMG סומך חייקין 

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il