לקוחות יקרים, 
מצורף בזאת חוזר הדגשים לדוחות הרבעון הראשון לשנת 2024, הכולל התייחסויות לנושאים הבאים:

•  השפעתה האפשרית של מלחמת "חרבות ברזל" על הדיווח הכספי ועדכונים נוספים
•  עדכונים חשבונאיים
•  עדכוני רשות ניירות ער

לחוזר הדגשים לדוחות הכספיים לשנת 2024 - לחצו כאן 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה בנושא.
המחלקה המקצועית KPMG, סומך חייקין.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il