יבגניה קרמר

ראש מחלקת רגולציה וניהול סיכונים

 

יבגניה היא שותפה וראש מחלקת רגולציה, בעלת 20 שנות ניסיון בענף הבנקאות וברגולציה פיננסית. היא אחראית על ליווי מוסדות פיננסיים גדולים וגופים מהסקטור הציבורי בכל הקשור בפרקטיקה רגולטורית וניהול סיכונים ומומחית בליווי רפורמות בתחום הבנקאות הפתוחה, תהליכי ניהול נתונים, חוקי הגנת הפרטיות והרגולציה ותשלומים ורגולציה בתחום ה-ESG. בין לקוחותיה  תאגידים בנקאיים, חברות כרטיסי אשראי, מוסדות פיננסיים חוץ בנקאיים וחברות פינטק.
יבגניה היא חברה בוועדת הקשר של לשכת רואי החשבון בישראל עם המפקח על הבנקים, בוועדות היגוי של הפיקוח על הבנקים וב- Regulatory Center of Excellence,  הפורום הבינלאומי של KPMG הדן בחידושים רגולטוריים ומרכז ידע, ניסיון ותובנות בקשר ליישומן.
היא מפרסמת כתבות מקצועיות בעיתונות כלכלית ומשתתפת בפורומים מקצועיים במוסדות אקדמיים, מרצה בכנסים וקורסים מקצועיים ייעודיים לוועדות דירקטוריון, אגפי החשב, אגפי ניהול הסיכונים וגורמים רגולטוריים.
ליבגניה שמונה שנות ניסיון הוראה במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, פורומים של דירקטורים והנהלה וכנסים מקצועיים. כמו כן, היא מרצה בקורס רגולציה בפינטק באוניברסיטת תל-אביב ובקורס מבנה ורפורמות במערכת פיננסית והמערכת הבנקאית באוניברסיטת בר אילן.

 

השכלה

  • תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב
  • תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 
  • רו"ח, ישראל

פרסומים של יבגניה קרמר

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il